Algemene beschouwingen 2022

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 9 november gaven de politiek partijen van Gemeente Zandvoort hun algemene beschouwingen over de begroting van het college. Lees de inbreng van fractievoorzitter Sven Drommel hieronder verder:

Beste voorzitter, Wethouders (college), inwoners van de Gemeente Zandvoort & collega

raadsleden,

Bestuursstijl

Deze avond bespreken we de programmabegroting van gemeente Zandvoort. De eerste programmabegroting na het sluiten van het coalitieakkoord “Voor Zandvoort”. Tijdens de algemene beschouwing in 2021 werd dikwijls gerefereerd naar een onstuimige raadsperiode. Een periode met verschillende samenstellingen van het college en meerdere wisselingen van de wacht. Maar gelukkig komt er na de regen altijd zonneschijn. En u allen weet, als waren Zandvoorters, dat in Zandvoort toch bijna altijd wel de zon schijnt.

Ik ben ervan overtuigd dat een gezond en bestuurbaar Zandvoort begint bij onszelf. Waarbij wij onze prettige en plezierige samenwerking binnen de raad uitstralen naar buiten. Als ik om mij heen kijk in deze raadszaal zie ik veel jonge en frisse blikken: onbelast met littekens van onenigheid en stroeve verstandhoudingen, maar bewapend met goede moed. De VVD positief gesteld over de samenwerking binnen de raad om de toekomst van Zandvoort effectief en gedegen vorm te geven.

De vorige raadsperiode waarin corona ons allen heeft overvallen, toont aan dat zelfs één van de belangrijkste thema’s in een raadsperiode zich niet laat vangen in een verkiezingsprogramma. Verantwoordelijk en stabiel bestuur is hetgeen Zandvoort en haar inwoners nodig hebben. Dit betekent dat we gaan werken vanuit onze gemeenschappelijke waarden en in beton gegoten standpunten gaan vermijden. Dit is de opstelling die onze doelen voor Zandvoort gaat verzilveren.

In het coalitieakkoord dat is vastgesteld hebben we opgenomen dat we met elkaar open en transpart willen samenwerken. En daar heeft de VVD vertrouwen in!


Economie / toerisme

Toerisme en recreatie zijn de banenmotoren van Zandvoort. Onze ondernemers zorgen ervoor dat Zandvoort aantrekkelijk is voor Zandvoorters EN toeristen. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met Zandvoort. Zandvoort als aantrekkelijke toeristische bestemming moet onze topprioriteit hebben. Het toerisme is namelijk de dobber waar de Zandvoortse economie op drijft. Het toerisme in Zandvoort moeten wij dus koesteren. Wat zeg ik, die moeten wij stimuleren!

We vinden het daarom belangrijk dat Zandvoort ook in de winter aantrekkelijk is om te bezoeken. De ondernemers op het strand en in het dorp werken elke dag hard om Zandvoort levendig en aantrekkelijk te houden. Zandvoort komt pas echt tot leven als het dorp bruist. Met een veilig en levendig centrum, trekken we bezoekers aan van buiten Zandvoort en zorgen we ook dat Zandvoort aantrekkelijker is voor haar eigen inwoners.

Zandvoort is niet vergelijkbaar met een willekeurige gemeente van 17.000 inwoners. Wij zijn een badplaats waar we op zomerse dagen wel 100.000 bezoekers mogen ontvangen. Dit zorgt ervoor dat wij als klein dorp een groot aanbod aan voorzieningen hebben waar iedereen gebruik van kan maken. Tegelijkertijd brengt het toenemende aantal bezoekers ook stijgende beheerskosten met zich.

We zien het voorstel om de toeristenbelasting te verhogen met 10 % en de VVD maakt zich zorgen. Het gaat hier niet om een eenmalige verhoging omdat de toeristenbelasting afgelopen jaren niet verhoogd is, zoals gesteld wordt in de begroting: sinds 2019 is de toeristenbelasting namelijk gemiddeld elk jaar met 10 % gestegen. In net Nederlands: is the sky the limit voor gemeente Zandvoort?

Tegelijkertijd wordt ook de forfaitaire berekening voor particuliere verhuurders afgeschat. Hoewel wij het argument begrijpen dat betalen naar werkelijke gebruik het eerlijkst zou zijn, willen wij u graag het volgende meegeven. Probeer het voor deze kleinschalige logie verstrekkers zo makkelijk mogelijk te maken. Zij zijn immers de gastvrije ambassadeurs van Zandvoort.

We zien daarom graag dat voor Zandvoortse ondernemers zo makkelijk mogelijk maakt om te ondernemen. Hoe groot of hoe klein hun onderneming ook is.

 

Wonen

Ook in Zandvoort hebben we een grote woningbouwopgave. Een huis moet een thuis zijn. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. De realiteit is helaas weerbarstiger. Op dit moment is de woningnood in Zandvoort hoog en stijgen de prijzen. Daarom wilt de VVD dat niet alleen aandacht is voor de projecten die op dit moment in de pijplijn zitten, maar dat er ook met visie vooruit gekeken wordt. Op die manier blijft de spreekwoordelijke pijplijn ook richting de toekomst gevuld.

De VVD is daarom ook positief over de verdichtingsstudie. Daarbovenop willen we meegeven om ook groter te denken: is Zandvoort-Oost een realistische optie, gaan er nog grote ontwikkelingen plaatsvinden op de Noord-boulevard en krijgen we straks een Rückerthofje waar jongeren en ouderen kunnen wonen? Houd focus op de huidige plannen en durf te dromen om de zaadjes te planten voor toekomstige ontwikkelingen.

 

Inflatie en lasten inwoners

En ten slot het volgende: nadat de begroting werd gepubliceerd lazen wij positieve berichten in de krant: ‘het gaat goed met Zandvoort’ en ‘Zandvoort zit behoorlijk in de slappe was’ om enkele krantenkoppen te citeren. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met grote onzekerheden.

De wooncrisis, de stikstofcrisis, de Coronacrisis, de klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis en nu de energiecrisis in combinatie met hoge inflatie. Hoewel het terecht is om je af te vragen of het woord ‘crisis’ wellicht aan inflatie onderhevig is, maken wij ons wel zorgen over de toenemende kosten waarmee onze inwoners worden geconfronteerd: Boodschappen zijn duurder geworden,  en de kosten voor de energierekening lopen rap op.

De VVD begrijpt dat ook gemeente Zandvoort zich niet kan onttrekken aan de grille van markt. De inflatie is voor oktober 6,9 % ten opzicht van vorig jaar zonder de stijging van energieprijzen mee te nemen.

We zijn daarom gematigd positief dat ondanks het ambitieniveau van Zandvoort, de lastenstijging voor Zandvoorters wordt beperkt tot onder de inflatie. Hoewel een schrale troost, je koopt er immers niks voor, blijven de woonlasten in Zandvoort ook onder het landelijke gemiddeld. We roepen het college daarom op om de vinger aan pols te houden bij ondernemers en inwoners. Maak gebruik van maatwerk waar nodig.

Samengevat

Kort samengevat in vier punten:

  • we zien een positieve ontwikkeling binnen de raad wat betreft de samenwerking en het enthousiasme. Houdt dat vast!
  • Ten tweede: Houdt Zandvoort aantrekkelijk voor haar inwoners en haar bezoekers;
  • Ten derde: zet de schop in de grond, maar kijk ook naar voren voor toekomstige ontwikkelingen;
  • Ten slotte: het uitgangspunt voor de gemeente moet altijd blijven dat we het zo aangenaam mogelijk maken voor ons inwoners tegen zo laag mogelijk kosten.

Ik bedank u allen vriendelijk!