Update van de fractie - mei 2022

Formateur Zandvoort

Jeroen Nobel

Onder leiding van de formateur Jeroen Nobel worden coalitieonderhandelingen gevoerd met Jong Zandvoort, OPZ, CDA en VVD. De onderhandelingen zitten in een ver gevorderd stadium. 

 

De overige partijen worden ook bij het coalitieakkoord betrokken door hun belangrijkste 3 onderwerpen aan de formateur mee te geven. Wanneer het coalitieakkoord grotendeels gereed is, worden overige stakeholders ook nog geraadpleegd.


Thema's coalitieonderhandelingen

De volgende thema's zijn tijdens de coalitieonderhandelingen besproken:

 • projectontwikkelingen
 • parkeren en bereikbaarheid
 • woningbouwopgave
 • sociaal domein
 • participatie
 • bestuurscultuur
 • ambtelijke fusie
 • financiĆ«n
 • openbare orde en veiligheid
 • toerisme, economie en evenementen
 • duurzaamheid
 • dienstverlening
 • gebiedsopgave voor centrum en woonwijken

De informatiefase werd direct na de verkiezingen opgestart. Wij hebben destijds aangegeven welke samenwerkingen wij als mogelijk kansrijk en minder kansrijk zagen. Ook hebben wij aangegeven dat CDA en Jong Zandvoort samen aan zet zijn om partijen erbij te zoeken om een coalitie te gaan vormen.

Vanaf 9 mei zijn uitgebreid gesprekken gevoerd door Lars en Sven met CDA, Jong, OPZ en de formateur. Tijdens deze gesprekken was ons verkiezingsprogramma leidend. Daarnaast hebben wij ons hard gemaakt om genomen beslissing te respecteren om te voorkomen dat projecten/plannen stagneren. Verder willen we ook meer woningen voor het middensegment en faciliteren we graag plannen om de Zandvoortse economie jaarrond te versterken.


Tot slot

De fractie komt regelmatig bijeen. U bent daarbij ook van harte welkom om mee te denken.


Heeft u op dit moment vragen? Neem dan contact op met Sven (fractievoorzitter).