Jeroen Nobel formateur in Zandvoort

Jeroen Nobel is bereid gevonden om als formateur in Zandvoort aan de slag te gaan. Jeroen Nobel heeft ruime bestuurlijke ervaring en was achtereenvolgens wethouder in Haarlemmermeer (2006-2014), wnd burgemeester Aalsmeer (2015-2019) en wnd burgemeester Den Helder (2019-2021).  

Namens de fracties van Jong, CDA, OPZ en VVD is de formateur verzocht de vorming van een coalitie van deze partijen te leiden. Het streven is om voor het zomerreces het nieuwe college te installeren

We verwachten van de formateur een sturende rol op het proces van de onderhandelingen, gericht op voortgang en resultaat. Daar waar de gesprekken op inhoud of verhoudingen (dreigen te) stokken, verwachten partijen dat de formateur in staat is deze vlot te trekken. In de eerste plaats door ingrepen in het proces te doen, maar ook door inhoudelijke suggesties te doen op basis van zijn kennis en ervaring. 

Woensdag 4 mei wordt gestart met de eerste gesprekken met de formateur. We zien graag transparante procesafspraken, zodat anderen tijdig de gelegenheid krijgen om input te leveren.