Prijsvraag jaarrond watersportcentrum: Motie van Onkunde?

In 2019 gaf de Raad de wethouder opdracht om met behulp van participatie met alle betrokkenen te komen tot een discussie- of opinienota met daarin meerdere opties voor wat betreft de jaarrondpaviljoens op het strand. Voor ons ligt nu, bijna drie jaar later, een ontwerp prijsvraag waarbij de bewoners niet zijn betrokken. Iets heel anders dan waarmee de wethouder op pad is gestuurd.

De VVD heeft grote moeite met hoe de wethouder in dit dossier is opgetreden. Het plaatst ons ook voor een lastig dilemma; want wij zijn groot voorstander van een watersportcentrum en van de ambities die Zandvoort op dat vlak heeft. We hebben echter moeite met deze procedure. 

 

Helaas constateren we dat dit niet de eerste keer is dat dit gebeurt. Het valt op dat dit college, in het bijzonder deze wethouder, moeite heeft met het zoeken van de afstemming en het bij de afspraken of binnen de kaders blijven.

 

-       De Raad vraagt bijvoorbeeld om een uitgewerkte businesscase voor het parkeerbeleid, compleet met scenario’s en knoppen om aan te draaien. De wethouder levert een plan om parkeermeters aan te schaffen. Niet volgens de afspraak dus;

-       De Raad vraagt ruimhartige compensatie voor getroffen eigenaren van de Passagepanden. De wethouder houdt zich niet aan deze afspraak en komt met uitzettingen en rechtszaken;

-       De wethouder zegt toe te gaan handhaven op illegale toeristische verhuur. Er gebeurt vervolgens drie jaar niets;

-       De wethouder zegt toe parkeerplaatsen te compenseren: het gebeurt vervolgens niet.

 

Dan komt de vraag voorliggen hoe we om moeten gaan met een wethouder die keer op keer dezelfde fout maakt. Een motie van wantrouwen of afkeuring?

Het is jammer dat er niet zoiets bestaat als een motie van onkunde.

 

De VVD hoopt dat na de verkiezingen een college kan worden gevormd dat daadkrachtig opereert, de afstemming zoekt en zich houdt aan afspraken.