Zandvoort Werelddorp - verkiezingsprogramma

‘Zandvoort Werelddorp’ is de visie waarmee de VVD Zandvoort-Bentveld aan de slag gaat. Het verkiezingsprogramma is door Leo Smalt (bestuursvoorzitter VVD Haarlem-Zandvoort) en Martijn Hendriks (fractievoorzitter) overgedragen aan de lijsttrekker Sven Drommel.

Zandvoort Werelddorp’ is de visie waarmee de VVD Zandvoort-Bentveld aan de slag gaat. Het verkiezingsprogramma is door Leo Smalt (bestuursvoorzitter VVD Haarlem-Zandvoort) en Martijn Hendriks (fractievoorzitter) overgedragen aan de lijsttrekker Sven Drommel.

Sven:

“De komende jaren worden belangrijk voor Zandvoort. Er gaat flink gebouwd worden en de terugkomst van de Formule 1 is de katalysator voor grootse ontwikkelingen in Zandvoort. Deze kansen willen wij benutten met onze inwoners en ondernemers. Dat maakt  Zandvoort een Werelddorp!”


Om ervoor te zorgen dat Zandvoort goed blijft en beter wordt, zet de Zandvoortse VVD in op de volgende thema’s:

  1. Betaalbare koopwoningen: Herontwikkeling Camping de Duinrand tot woningbouw en recreatie en Nieuw Unicum tot woonwijk en compact zorgcentrum
  2. Ondernemen en toerisme: aantrekkelijker centrum, uitnodigend evenementenbeleid, meer vertrouwen en minder regels
  3. Veiligheid: zichtbare en benaderbare handhaving; overlast en intimidatie hard aanpakken!
  4. Bereikbaarheid: nieuwe ontsluiting Nieuw-Noord en optimaal benutten extra spoorcapaciteit
  5. Betaalbaarheid: geen hogere woonlasten en kritisch op overheidsfinanciën
  6. Wederkerigheid: werken voor gelijkwaardigheid en beter gevoel van eigenwaarde

Het volledige verkiezingsprogramma is hieronder te vinden.