Algemene Beschouwingen

Voorzitter, Ergens in de week voorafgaand aan deze vergadering krijgen we altijd een mailtje vanuit de griffie. Een uitleg over de opzet van de algemene beschouwingen en de duidelijke waarschuwing dat een betoog maximaal 8 minuten mag duren. Voor mij de afgelopen jaren een aansporing om mijn verhaal wat in te korten. Er is immers zo veel dat ik, als liefhebber van het politieke debat en van Zandvoort, hier aan u wil vertellen.

Dit jaar was het mailtje van de griffie echter geen aansporing om het verhaal in te korten, maar om eindelijk eens aan mijn tekst te beginnen. Het lukte me de afgelopen tijd simpelweg niet om mij ertoe te zetten. De motivatie was weg. Graag gebruik ik mijn termijn om uit te leggen waarom. Dit jaar geen betoog van 8 minuten over deze begroting, of waar het wat de VVD betreft heen moet met Zandvoort. In plaats daarvan wat bespiegelingen en vragen over de Zandvoortse bestuurscultuur. Want daar is het nodige mee aan de hand en voor verbetering vatbaar.

Aan het begin van deze periode wilden we allemaal de verhoudingen in de politieke arena verbeteren. Weg met het harde onderscheid tussen coalitie en oppositie. Uitgaan van wat ons bindt, samen optrekken om Zandvoort te verbeteren. Uitgangspunt was dat we weliswaar van mening kunnen verschillen, maar re allemaal zitten voor Zandvoort. Wat een verschil met waar we nu staan!

Waarom wordt er bij een inhoudelijk meningsverschil bijvoorbeeld niet op de inhoud gediscussieerd, maar worden collega-raadsleden persoonlijk aangevallen?

Waarom nemen collega-raadsleden geen afstand van persoonlijke aanvallen op collega’s?

Waarom worden hier waardeoordelen uitgesproken over de bijdragen van collega-raadsleden of debatten die hier plaatsvinden? Is het niet beter met argumenten de discussie naar een hoger niveau tillen?

Als een andere partij ergens heel anders over denkt, ga je dan op inhoud de discussie aan, of doe je op zijn Trump’s de argumenten af als ‘fake news’ of leugens?

Is democratie simpelweg ‘De helft plus 1 beslist’ of ook ‘de minderheid wordt gehoord’? En past daarbij dat de coalitie aangeeft de oppositie niet te betrekken bij een motie, maar ‘ach, de coalitie beslist, zo werkt dat’ als motto hanteert?

Kijken we naar de inhoud van een voorstel, of van wie het afkomstig is? En past het dan om een motie vanuit een oppositiepartij weg te stemmen omdat er een toezegging gedaan is, maar een motie vanuit een coalitiepartij waarvoor datzelfde geldt juist aan te nemen als goed signaal?

Voorzitter,

Een aantal voorbeelden van de afgelopen paar maanden. Voorbeelden die voor mij illustreren dat we op dit moment op een dieptepunt staan voor wat betreft de verhoudingen in deze raad. En natuurlijk zal van ons hier aanwezig andere voorbeelden kunnen noemen. Dat realiseer ik me. Ik realiseer me ook dat als een vinger wijst naar een ander, er drie naar jezelf wijzen. Zelfreflectie van een ieder van ons, het gesprek aangaan, zoeken naar de verbinding, elkaar iets gunnen. Dat gaat ons, maar vooral Zandvoort verder helpen. Ik ga hier graag zelf mee aan de slag en hoop dat andere me hierin helpen maar ook volgen. Jij-bakken helpt ons niet verder, dat helpt het bestuur van Zandvoort niet verder. Dat helpt Zandvoort niet verder.

En zoals ik begon. Laten we uitgaan van wat ons bindt en samen optrekken om Zandvoort te verbeteren. Laat dat de aankomende jaren de bestuurscultuur van Zandvoort zijn!


Martijn Hendriks, fractievoorzitter.