Belastingen omhoog? Bespreekbaar, maar alleen als laatste redmiddel en niet als eerste!

Volgens het College komt de gemeentelijke begroting de komende jaren in de rode cijfers. Reden: de herijking van het gemeentefonds, de bijdrage die gemeenten krijgen van het Rijk om hun werk te kunnen doen. Het college kiest niet voor bezuinigingen, maar voor inkomstenverhogingen. Kortweg: de belastingen gaan omhoog. Dit staat in de opinienota gemeentelijke belastingen en heffingen die in de commissie wordt besproken.

Voor de VVD is het verhogen van de gemeentelijke belastingen bespreekbaar, maar alleen als laatste redmiddel en niet als eerste. Dat is een te makkelijke oplossing. Trouwens, de herijking van het gemeentefonds is nog onderwerp van gesprek met het Rijk, want juist veel kleine gemeenten lijken hierdoor onevenredig geraakt. Dus gaan ze daar in Den Haag nog eens goed naar kijken. In juni komt Ollongren (D66) met een nieuw voorstel.

Kortom, het argument dat de belastingen omhoog moeten vanwege de herverdeling van het gemeentefonds is voorbarig. Dat de gemeentelijke begroting in het rood komt, heeft ook te maken met de uitgaven van dit College die niet in de pas lopen bij de inkomsten. Alleen al het maken van een parkeerbeleid gaat ons dit jaar 400.000 euro kosten. Nee, zonder parkeerapparatuur. Want dat gaat volgend jaar ook nog eens ruim 800.000 euro kosten. Veel projecten worden duurder, omdat plannen niet volledig zijn of participatie ontbreekt. De Formule 1 en het Circuit kosten steeds meer geld en de gemeente Haarlem lijkt haar gat in de begroting deels te willen dekken door steeds meer geld aan Zandvoort te vragen voor de ambtelijke fusie.

De VVD vindt dat het college eerst eens moet kijken naar de uitgaven. Het is net als thuis: geld dat je niet hebt, kan je niet uitgeven! De uitgaven in het Sociaal Domein rijzen de pan uit. Veel gemeenten zijn bezig om hier strakke regie op te zetten. Inmiddels zijn er gemeenten die zelfs uitkomen met de Rijksbijdrage. De gemeenten die daar niet in slagen zijn bezig met een intensieve lobby richting Den Haag om vooral voor Jeugdzorg meer geld te krijgen.

De VVD vraagt het College om eerst met een voorstel te komen hoe we de kosten kunnen verlagen, en dan pas te kijken naar lastenverzwaring voor onze inwoners. Een taakstelling op het ambtelijk apparaat sluiten we daarbij zeker niet uit. En de kosten die Haarlem vraagt voor haar dienstverlening aan Zandvoort mogen zeker niet omhoog. De VVD wil niet dat Zandvoort de melkkoe is om de Haarlemse begroting op orde te brengen.

Tot slot zullen we het College vragen om de Raad inzicht te geven in de ambtelijke en bestuurlijke lobby richting Den Haag om meer geld te krijgen voor het Sociaal Domein en een eerlijker verdeling van het gemeentefonds.