Foutje?! Bedankt...

In een badplaats als Zandvoort is het negatieve effect van Corona voor de ondernemers gigantisch ! De VVD is dan ook verbijsterd om te horen dat de standplaatshouders nu al een factuur hebben gekregen van de gemeente voor het jaar 2021. Dat niet alleen, maar ook wordt gevraagd of ze even de hele rekening willen betalen voor 1 juli in plaats van de gebruikelijke 4 termijnen. Zo wordt het een hele donkere kerst voor ondernemers die toch al bijna op omvallen staan. Hoe heeft dit kunnen gebeuren ? Foutje...bedankt ?!

De VVD gaat hier vragen over stellen aan wethouder Bluijs. Wij willen weten of dit met hem is afgestemd. En zo ja, wat de beweegredenen zijn van de wethouder om in crisistijd de toch al wankele liquiditeit van ondernemers zo onder druk te zetten. Of is dit de ambtelijke organisatie die, niet gehinderd door enige omgevingssensitiviteit, zelf heeft bepaald af te wijken van wat gebruikelijk is? Wat vindt de wethouder daar dan van? Laat hij dit alles gebeuren of gaat hij dit repareren en er ook voor zorgen dat er meer bestuurlijke sturing komt op de ambtelijke organisatie?

De gemeenteraad is akkoord gegaan met een uitgebreid steunpakket om in deze bijzondere tijd de economie van Zandvoort te versterken. Deze actie ondermijnt dat. We vragen ook de burgemeester, als voorzitter van het college, hier alert op te zijn.

Samen tegen Corona, daar staat de VVD voor. Daar hoort een gemeente bij die vanuit compassie meedenkt met haar inwoners en ondernemers!