Nieuw coalitieakkoord: Zandvoort sterk uit de crisis

Vandaag hebben de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, PvdA en GBZ hun handtekening gezet onder het coalitieakkoord ‘Zandvoort: Samen sterk door de crisis’. De bedoeling is dat 30 juni de wethouders benoemd kunnen worden. Hiermee komt een einde aan de periode van instabiliteit die ontstond toen de raadsmeerderheid onder het vorige college wegviel. VVD-fractievoorzitter Martijn Hendriks: “Het is goed dat Zandvoort eindelijk weer bestuurd wordt. Onze inwoners en ondernemers hebben recht op een stabiel en daadkrachtig bestuur, zeker gezien de corona-crisis en daardoor de economische crisis waarin we zitten”.

Coronafonds

Een belangrijk punt uit het coalitieakkoord is een ‘coronafonds’ van € 10 miljoen. Hiermee zorgen we dat ondernemers en inwoners klappen op kunnen vangen. Daarnaast kunnen we extra investeren zodat Zandvoort sterker uit de crisis komt. Dekking voor dit fonds wordt gevonden door het geplande duurzaamheidsfonds minder groot te maken dan oorspronkelijk bedoeld, een wens van de VVD.


Belastingen

Een andere duidelijke afspraak die de coalitiepartijen hebben gemaakt is dat gemeentelijke belastingen niet omhoog gaan. Hendriks: “We zijn er trots op dat we ondanks de economische tegenwind en het ambitieuze programma hebben afgesproken dat deze crisis niet door de Zandvoorters en ondernemers wordt betaald. De OZB-verlaging van deze periode blijft dus in stand.”


Wonen

De norm dat bij nieuwbouw 30% van de woningen een sociale huurwoning moet zijn, blijft bestaan. Wel wordt deze soepel toegepast bij de projecten Badhuisplein en Entree Zandvoort. Dit zorgt dat deze belangrijke projecten realiseerbaar blijven. De wachtlijsten voor sociale woningen worden verder aangepakt door meer nadruk te leggen op doorstroming én door de voorrang voor statushouders op deze woningen af te schaffen. Een langgekoesterde wens van de VVD.


Ambtelijke fusie

Er komt een einde aan het ongebreideld groeien van de kosten van de ambtelijke fusie met Haarlem. Er komt een duidelijk budgetplafond, waardoor extra capaciteitsuitbreidingen en overige groei van de vergoeding niet meer plaats zullen vinden. Daarnaast komt er meer aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hendriks: “Het is niet uit te leggen dat de meerderheid van de Zandvoorters de toegevoegde waarde van de fusie niet ziet, dat de dienstverlening achterblijft maar dat we tegelijkertijd meer zouden moeten betalen.”


Automobilisten

Voor automobilisten is er goed nieuws in het coalitieakkoord. De auto is niet langer het ondergeschoven kindje in het mobiliteitsbeleid. Deze coalitie maakt geen keuze in prioriteit tussen auto’s, openbaar vervoer, fietsen of voetgangers. Iedereen is welkom in Zandvoort. Daarnaast zet de coalitie in op behoud of groei van het huidige aantal parkeerplaatsen. Er komt dus een einde aan het verdwijnen van parkeerplaatsen, zoals dat de afgelopen jaren te vaak is gebeurd. Er komt een nieuw parkeerbeleid, waarbij is afgesproken dat de eerste vergunning voor Zandvoorters gratis is, en de parkeervergunningen verder hooguit kostendekkend. De auto is een vervoermiddel en geen betaalmiddel.


Regels

De coalitie gaat voortvarend aan de slag om regeldruk aan te pakken. Nog dit jaar beginnen we met de pilot deregulering, gericht op het ontlasten van ondernemers en inwoners. Zo komt er een meldpunt, waar zij kunnen aangeven welke regelgeving overbodig is en welke procedures eenvoudiger kunnen.


Wethouder

De VVD draagt voor de uitvoering van dit akkoord de huidige VVD-wethouder voor. Ellen Verheij blijft zich ook de komende jaren inzetten op haar huidige portefeuille Toerisme en Economie en Ruimtelijke Ordening. Daarnaast gaat zij aan de slag met de openbare ruimte, mobiliteit en parkeren. Verheij: “Ik ben blij en dankbaar dat ik dit vertrouwen heb gekregen. De afgelopen periode heb ik hard gewerkt aan de Formule 1. Ik ben er trots op dat de voorbereidingen succesvol zijn afgerond; alles ligt op de plank. Ik draag de uitvoering van deze portefeuille dan ook met vertrouwen over. Zandvoort staat nu voor de uitdaging om sterker uit de crisis te komen. Dat heeft voor mij prioriteit. Met mijn portefeuille kan ik veel betekenen voor onze inwoners en ondernemers. Ik zie er naar uit om samen met hen Zandvoort verder te verbeteren en zal me daar ook maximaal voor inzetten.”