Principe coalitieakkoord

Op vrijdag 19 juni is er een principe coalitieakkoord bereikt. De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, PvdA en GBZ hebben de afgelopen weken onder leiding van formateur Eric van der Burg gesprekken gevoerd over wat nodig is voor Zandvoort voor de resterende bestuursperiode 2018-2022.

Met dit principe akkoord is tevens overeengekomen dat de partijen VVD, D66 en CDA een wethouder gaan leveren, waardoor het college van burgemeester en wethouders naast de burgemeester wederom uit drie wethouders zal bestaan. Na het ontslag van de drie wethouders half mei, zijn op 15 juni officieel alle portefeuilles bij burgemeester Moolenburgh komen te liggen. Tot het moment dat tenminste de helft van het aantal wethouders in functie is, treedt de burgemeester op in plaats van het college.

Momenteel wordt het principe akkoord verder uitgewerkt op details. Naar verwachting ligt er eind volgende week een definitief coalitieakkoord dat door de vijf fractievoorzitters kan worden ondertekend. Hierna zullen de drie wethouders zo spoedig mogelijk worden geïnstalleerd door de gemeenteraad, waardoor Zandvoort weer bestuurd kan worden door een voltallig college van burgemeester en wethouders. Het streven is dat dit tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 juni zal plaatsvinden.