Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand en Zuid-Kennemer Agenda

Een Perspectief en een Agenda zo staat in dit kopje. Twee agendapunten in de afgelopen raad van 28 januari beide betreffen de duurzame stedelijke ontwikkeling van een gebied grofweg Kennemerland Zuid.


Bij het vaststellen van dit Ontwikkelingsperspectief en de Zuid Kennemer Agenda zijn Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen(soms), de Provincie en Zandvoort betrokken.


Dit wringt. Zandvoort lijkt gedwongen de blik naar de zee te richten en de rug te keren naar de Binnenduinrand en heel Zuid-Kennemerland. Te veel in deze beide voorstellen, het Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand en de Zuid-Kennemer Agenda, negeert het belang van Zandvoort. Negeert niet alleen het belang van de 5 miljoen dagjes mensen en het verblijf toerisme doch negeert tevens het dagelijkse forensen verkeer, negeert de maatschappelijke en commerciƫle ontwikkeling van Zandvoort.


Beide agendapunten degraderen ons Zandvoort tot een lokale nederzetting omsloten door duinen slechts bereikbaar met trein en fiets. 

Het college realiseert zich dat beide agenda punten het niet zouden halen en trok deze terug. Tijdelijk. Het College heeft de taak de omliggende gemeenten te overtuigen dat zij zich moeten realiseren dat zij de mooiste badplaats met het mooiste strand van Europa in hun midden hebben. 


Zandvoort is de trotse gastheer voor miljoenen. De VVD is trots op ons Zandvoort en vindt dat Zandvoort de waardering van onze buurgemeenten met niet alleen woorden verdient. Zandvoort moet goed bereikbaar zijn ook voor de auto, ook voor de forens met de auto en ook voor u.