Watertorenplein


Uiteindelijk is dit een “Never Ending Story”.  Misschien leuk om naar te kijken maar de werkelijkheid is vaak te gênant voor woorden. Het moet dan maar eens afgelopen wezen, besluiten moeten genomen worden.Na jaren en jaren krijgt het verhaal rond het watertorenplein eindelijk een einde; er lijken besluiten genomen. U leest het goed; het is nog niet keihard.

U hoort meer van ons, zo sloot ik vorige keer dit item af. Welaan, ons voorstel is door OPZ omarmt. Als grootste fractie heeft het OPZ onder meer contact gezocht met PVV en VVD en samen hebben wij een wel sluitende overeenkomst samengesteld. Geen open eindjes, met concrete afspraken en voor een veel realistischer bedrag kortom overeenkomstig ons verkiezingsprogramma. Het spreekt dat de externe partijen hierover en hierin meegenomen zijn. Het uiteindelijke voorstel is daar in goede aarde gevallen.

De Raadscommissie is hierin betrokken en direct daarna is dit voorstel door de Raad formeel omarmt. 

De Raad heeft een besluit genomen. Het moet nu maar eens afgelopen wezen. Er kunnen nu woningen gebouwd worden en de watertoren kan worden opgeknapt. Einde verhaal. Een mooi eind voor een veel te lang verhaal.