Ellen Verheij kandidaat wethouder namens de VVD

Op 30 april jl. bespraken de fracties uit de gemeenteraad van Zandvoort het concept-raadsprogramma 2018-2022. Bij die gelegenheid stemden de fracties ermee in om Joop Berendsen van de Ouderen Partij Zandvoort (OPZ) aan de slag te laten gaan als formateur van een college. Daaraan zat de opdracht gekoppeld om in afspraken vast te leggen, hoe het te vormen college zich politiek bindt aan de gehele raad in plaats van aan de partijen waaruit het college zou voorkomen. Joop Berendsen heeft met vertegenwoordigers van alle fracties gesproken.

Gebleken is dat OPZ, VVD, D66, CDA en GroenLinks steun geven aan een college dat een brede basis in de raad heeft. Op grond van dit gegeven is er overeenstemming over bereikt dat de partijen OPZ, VVD, D66 en CDA ieder een kandidaat voordragen, zodat een college kan worden gevormd met vier (parttime-)wethouders.

De VVD-fractie draag Ellen Verheij - de Haas voor als kandidaat wethouder. Ellen Verheij is geen onbekende in de Zandvoortse politiek. In de periode 2010 - 2014 zat zij reeds in de gemeenteraad; de laatste twee├źnhalf jaar als fractievoorzitter. Tijdens de afgelopen verkiezingen stond zij op plek 5 op de kieslijst.

De overige kandidaten zijn Joop Berendsen (OPZ), Gerard Kuipers (D66) en Gertjan Bluijs (CDA).  Alle kandidaten zijn door een extern bureau gescreend op mogelijke integriteitsrisico's. De benoeming staat gepland in een extra raadsvergadering op 5 juni a.s. om 20.00 uur. De portefeuilleverdeling volgt later.