In plaats van in de boulevard moet eerst in de openbare inrichting (bestrating) flink worden geïnvesteerd

Dat er achterstallig onderhoud is aan de inrichting van de openbare wegen en het trottoirstelsel van Zandvoort zal bij menigeen bekend zijn. Vooral voor de dorpsgenoten die aangewezen zijn op rolstoel (al dan niet elektrisch) rollator of scootmobiel is het hier en daar, met name in het centrum, een crime om te rijden. Ook overhangend groen en losliggende tegels op de trottoirs is voor velen een grote ergernis.

De VVD is het van harte eens met deze stelling. De kwaliteit is ondermaats. Veel straten zijn schots en scheef bestraat. Er zijn kuilen en gaten. Het wegdek is scheef. Voor ouderen of mensen die slecht ter been zijn is het een ware hindernisbaan om veilig in het centrum te komen.


Daarnaast neemt de hoeveelheid openbaar groen toe op een manier die de VVD liever niet ziet: de onkruidbestrijding is de laatste tijd verslechterd en er is veel overhangend groen. Met name dat laatste maakt stoepen lastig begaanbaar.


De VVD wil de openbare ruimte ook verbeteren door verrommeling tegen te gaan. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast moet worden aangepakt en vernielingen moeten snel worden hersteld. Waar mogelijk dienen de kosten te worden verhaald op de veroorzaker.


De VVD wil fors investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte. In onderhoud en onkruidbestrijding maar ook in verfraaiing. We vinden dat er meer groen in Zandvoort moet zijn. We zijn voor uitbreiding van het aantal bomen en het gemeentelijk groen.