Presentatie onderzoek Watertorenplein

De raad besloot het raadsonderzoek te houden, omdat het eerdere onderzoek van de burgemeester naar de mails van wethouder Demmers over het project Watertorenplein niet alle gewenste antwoorden gaf. Zolang het raadsonderzoek loopt, ligt het project om tot herinrichting van het Watertorenplein te komen tijdelijk stil.

Het raadsonderzoek naar de besluitvorming rondom de watertoren en het Watertorenplein, waartoe de gemeenteraad van Zandvoort in december 2017 besloot, verloopt voorspoedig.  Dit meldde voorzitter van de begeleidingscommissie Jerry Kramer onlangs aan de gemeenteraad. Zo voorspoedig dat op vrijdag 16 maart om 16.00 uur de resultaten worden gepresenteerd.

Het onderzoek is gegund aan de Stichting Decentraal Bestuur. Sinds 24 januari 2018 is het externe onderzoek gestart, wat zich momenteel richt op dossiers, schriftelijke stukken en terug te luisteren vergaderingen.

Vanaf 13 februari zijn ook interviews gehouden met betrokkenen. Het houden van openbare verhoren is overwogen, maar is wegens de bereidheid van betrokkenen om deel te nemen aan een interview niet noodzakelijk gebleken. Tevens zijn openbare verhoren omvangrijke processen, waardoor het streven om het rapport vóór de wisseling van de raad af te ronden praktisch onhaalbaar is.