Zandvoorts Museum in het zonnetje gezet

Vanuit de landelijke VVD fractie bracht Tweede Kamerlid Antoinette Laan, woordvoerder Cultuur en Ruimtelijke Ordening, samen met haar fractiemedewerker Joey Engelen een bezoek aan het Zandvoorts Museum. Dit om te horen hoe de verzelfstandiging tot stand was gekomen en hoe het nu met het museum gaat.

Directeur Hilly Jansen legde ook uit hoe het museum intensief samenwerkt met de scholen in Zandvoort en wijde omgeving op het gebied van onderwijs en vorming. Natuurlijk ook een heel erg belangrijke taak voor het museum en een directe bijdrage aan de lokale gemeenschap. Ook gaf zij aan hoe het museum op boeiende wijze een kennismaking met vele kunstvormen combineert met een blik op historisch Zandvoort én het beheer van vele historische voorwerpen uit de geschiedenis van Zandvoort.

Bestuursleden Folkert Bloeme en Freek van Kessel lichtten de taken van het bestuur toe dat een welkome aanvulling vormt voor de vrijwilligers en directie, om de toekomst van het museum zo goed mogelijk te waarborgen.

VVD Kamerlid Antoinette Laan en de lokale VVD kandidaten waren duidelijk onder de indruk van de kwaliteit en toewijding van het hele team van vrijwilligers, directeur en bestuur, die hard samenwerken voor het museum.