‘Het budget van Zandvoort Marketing moet t.o.v. VVV Zandvoort minimaal verdubbeld worden’

Zandvoort is voor het grootste deel van het inkomen afhankelijk van het toerisme en meer dan 50% van de inwoners is afhankelijk van inkomsten uit het toerisme. Dat is al sinds het begin van de vorige eeuw zo. Als dat zo moet blijven, en waarom niet, zal er het nodige geïnvesteerd moeten worden in de promotie van ons mooie dorp. Natuurlijk is daar bij de gemeente de nodige aandacht voor en is sinds kort de wat ‘ouderwetse’ VVV Zandvoort opgegaan in Zandvoort Marketing. De VVV Zandvoort volledig weghalen is geen goed idee want bij voornamelijk de Duitse toeristen is dat een zeer bekend fenomeen. Om Zandvoort goed te kunnen promoten is budget nodig maar is het huidige budget voldoende?

De VVD is het niet eens met deze stelling. De financiering van de Stichting Marketing Zandvoort/VVV Zandvoort is niet alleen afhankelijk van de gemeentelijke subsidie. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partners. Bezuiniging op de VVV is voor de VVD uit den boze maar elk verzoek om een extra bijdrage zal t.z.t. op basis van de inhoud worden beoordeeld.

Dit laat onverlet dat de VVV goed werk verricht en een onmisbare bijdrage levert aan het succes van het toerisme in Zandvoort. De VVD is dan ook zeer tevreden dat een aantal jaar geleden de keuze is gemaakt de VVV Zandvoort los te koppelen van de Haarlemse VVV. Een succes dat naar meer smaakt!