‘Huisvesting jongeren: Zandvoortse woningen voor Zandvoorters!’

Zandvoortse jongeren die graag in hun eigen gemeente willen blijven wonen zodra zij op eigen benen komen te staan, kunnen niet altijd makkelijk een woning vinden. Vanwege de Woningwet kunnen mensen uit de hele regio inschrijven op sociale huurwoningen in Zandvoort, waardoor er behoorlijk wat krapte op de Zandvoortse startersmarkt is. De stelling van deze week luidt dat Zandvoortse jongeren voorrang moeten krijgen. Zijn de politieke partijen het daarmee eens?

In Zandvoort is het prima wonen. Midden in de natuur en aan zee, maar toch ook dichtbij Haarlem en Amsterdam. We vinden het belangrijk dat alle Zandvoorters in Zandvoort kunnen blijven wonen. Daarom is het van belang dat jongeren en gezinnen makkelijk kunnen doorstromen naar een betaalbare woning.

Op dit moment is er een onaanvaardbaar lange wachtlijst voor sociale huurwoningen. Dit ondanks het feit dat Zandvoort relatief veel sociale huurwoningen kent. Het probleem is het gebrek aan doorstroming en het hoge aantal ‘scheefwoners’. Om de doorstroming te bevorderen, wil de VVD dat er voldoende betaalbare koopwoningen zijn, ook voor starters. De VVD wil de woningbouwcorporatie aanspreken op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben.