De opdracht van team Handhaving is volmaakt

Menigeen heeft er een mening over, vaak is dat nogal negatief. Anderen zien er een noodzakelijk kwaad in. Handhaving is essentieel om te controleren of de gemaakte afspraken en regels worden nageleefd. Daarom vroegen de Zandvoortse Courant aan de politieke partijen of zij vinden dat de opdracht van het college aan het team van de gemeentelijke handhavers voldoet.

Zichtbare handhaving door de gemeente zelf vindt voornamelijk plaats in het domein van het parkeren en de APV. Openbare orde en veiligheid wordt volgens de VVD te veel regionaal aangestuurd. De invloed van het lokale bestuur wordt op vele fronten teniet gedaan. Veel handhaving is een regionale aangelegenheid. Bijvoorbeeld de handhaving door de Milieudienst IJmond die vrijwel alle zaken op het gebied van de WABO (bouwen en milieu) voor de gemeente Zandvoort uitvoert. 

Denk bijvoorbeeld ook aan voor het toerisme belangrijke zaken als ‘bed & breakfast’ in relatie tot bestemmingsplannen. Deze trend wordt versterkt door o.a. de ambtelijke annexatie door de gemeente Haarlem. Steeds meer sturingsinstrumenten zijn door de Zandvoortse politiek uit handen gegeven. De VVD heeft zich als enige daartegen verzet en zal waar mogelijk de verantwoordelijkheid terug veroveren. Zo wil de VVD bijvoorbeeld extra Buitengewone Opsporingsambtenaren, gemeentelijke handhavers. Zij vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.