Langzaam neemt Haarlem Zandvoort over...

"Zandvoorters zullen niets merken van de ambtelijke fusie" werd ons verzekerd door het college. Advertenties in de krant moesten deze belofte nog eens duidelijk onderstrepen. Maar merken wij er echt niets van???

Tot voor kort werden de salarissen en pensioenen van Zandvoortse ambtenaren en bestuurders per de 15e van de maand uitbetaald. Eén van de pensioengerechtigden in Zandvoort had op de 18 januari echter nog geen storting binnen. Na contact met wat er over is aan ambtenaren in het Zandvoortse gemeentehuis werd de burger doorverbonden met ambtenaren in Haarlem. Meegedeeld werd dat salarissen en pensioenen per de 26e worden uitbetaald.

De ZANDVOORTSE RECHTSPOSITIE was zonder enig bericht vooraf over boord gegooid. Hieruit blijkt duidelijk dat er geen sprake is van een ambtelijke fusie of ambtelijke samenwerking, maar van een annexering van het Zandvoortse ambtelijke apparaat door Haarlem. De meeste politieke partijen in de Zandvoortse gemeenteraad hebben het nog steeds over een ambtelijke “fusie” en dito “samenwerking” met Haarlem terwijl de Zandvoortse ambtenaren in dienst zijn van de gemeente Haarlem en ook door Haarlem worden betaald. Steeds duidelijker wordt dat het gemeentebestuur van Zandvoort (raad, wethouders en burgemeester) alleen zichzelf in stand wensen te houden als een rudiment van wat eens was.

Vragen:

  • Hoeveel gedupeerden zijn er?
  • Wat doet het college om de datum terug te draaien?
  • Is het college nog steeds van mening dat het bestuur van de gemeente Zandvoort bepaalt wat des Zandvoorts is?
  • Zo ja, waarom gebeurt dat dan niet.
  • Acht het college zich nog 100%  verantwoordelijk?

Vooraf was bekend dat het geannexeerde Zandvoortse ambtelijke apparaat volgens de Haarlemse werkwijze gaat opereren. Wel stelde het college dat de Zandvoorters niets zouden merken van de ambtelijke fusie. In advertenties werd dit nog eens onderstreept.
Een belofte was dat het bestuur in Zandvoort zou blijven. In een brochure voor de nieuwe ambtenaren is te lezen dat er voor twee Zandvoortse wethouders een wethouderskamer in Haarlem wordt ingericht.

Vragen:

  • Wat is de bedoeling?
  • Wie heeft dit besloten?
  • Waarom komt u uw belofte niet na?