Het genomen raadsbesluit over het Watertorenplein moet heroverwogen worden

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2017 een besluit genomen over het plan Watertorenplein. Zoals bekend heeft de raad op 14 december besloten een raadsonderzoek, eventueel op te schalen tot een raadsenquĂȘte, in te stellen met betrekking tot de ontwikkelingen rond de watertoren en het Watertorenplein. Uit de uitslag van het onderzoek zal moeten blijken of er zaken gepasseerd zijn die niet toelaatbaar waren op grond waarvan de raad zal (moeten) besluiten de genomen beslissing al dan niet te herroepen.

De Commissie Kramer geeft op dit moment leiding aan een raadsonderzoek naar de gang van zaken rond dit project. De richting van dit raadsonderzoek is van groot belang om te onderzoeken of alle betrokken partijen op even gewetensvolle wijze hebben gehandeld en of de conclusie getrokken kan worden dat het raadsbesluit evenwichtig en op correcte gronden is genomen.

Gezien de vermeende verdachtmakingen en het ontstane vermoeden dat er voor betrokkenen geen gelijk speelveld is, wil de VVD de onderste steen boven krijgen. De VVD vindt het onverantwoord deze commissie voor de voeten te lopen en ziet de uitslag van de Commissie Kramer met vertrouwen tegemoet. Vooruit lopen op een mogelijke uitslag, zoals de stelling oproept, vindt de VVD onverstandig.

De VVD is overigens steeds consequent gebleven in haar mening over het bestemmingsplan.