Open brief namens fractie

Op 6 december heeft Belinda Göransson haar bevindingen gepresenteerd voor de vorming van een nieuwe coalitie en/of college in Zandvoort. De VVD had de handschoen opgepakt om verkennende gesprekken te voeren met alle fracties, na de aangenomen motie van wantrouwen. Een van de conclusies die zij heeft getrokken is dat de VVD geen kandidaat is voor een coalitie vanwege het afwijkende standpunt over de ambtelijke samenwerking.

Dit is een principieel punt voor de VVD. De VVD heeft tijdens de verkenningen ook aangegeven dat het doorgaan met de ambtelijke fusie een breekpunt is. Daardoor is het niet logisch dat de VVD een leidende rol neemt in het verdere formatieproces. Dat is iets anders dan afhaken, zoals D66 beweert of weglopen, zoals het CDA oreert.

Anders dan Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort beweren in hun brief, heeft de VVD nooit gesteld geen zitting te willen nemen in een nieuwe coalitie en geen wethouder te willen leveren. Nee, verre van dat. De VVD is zeer zeker bereid verantwoordelijkheid te nemen en indien nodig een wethouder te leveren. Alleen zal de VVD dit niet doen in een coalitie die de ambtelijke fusie met Haarlem omarmt en dit op 1 januari 2018 uitgevoerd wil hebben.

Als partijen de uitvoering van de ambtelijke fusie met Haarlem willen uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen de gesprekken met de VVD vandaag al plaatsvinden. Dan houden wij de snelheid in het proces, iets waar de VVD een groot voorstander is en was. Wij constateren dat D66 die vaart er niet in houdt en niet transparant is in het te volgen proces. Hierbij gaan wij er overigens vanuit dat D66 de handschoen heeft opgepakt, want ook dat weten wij tot op de dag van vandaag nog niet.

Daarnaast constateren wij dat met name de partijen die de mond vol hebben over het herstellen van vertrouwen en het verbeteren van omgangsvormen binnen de gemeenteraad, alleen maar bezig zijn hun gal te spuwen over andere partijen. Dat zal de ernstig verstoorde politieke verhoudingen volgens de VVD niet verbeteren. En bedenk daarbij, waar er één vinger naar een ander wijst, wijzen er drie vingers naar u zelf!

Met vriendelijke groet,

Fractie VVD Zandvoort - Bentveld

Belinda Göransson

Jerry Kramer

Martijn Hendriks