VVD: Onderste steen boven bij Huis in de Duinen

De Zandvoortse VVD-fractie wil meer duidelijkheid over de zorgwekkende situatie in zorgcentrum Huis in de Duinen. De zorg daar is al jaren ondermaats, waardoor de instelling onlangs onder verscherpt toezicht is geplaatst door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). VVD-Raadslid Martijn Hendriks vraagt het College in schriftelijke vragen wat de gemeente de afgelopen jaren heeft gedaan om de positie van kwetsbare ouderen te beschermen en hoe de zorg de komende jaren verbeterd gaat worden.

© amie.nl

Raadslid Hendriks is geschrokken van het inspectierapport: “De inspectie schrijft dat de zorg al lange tijd niet voldoet. Ook na meerdere verbetertrajecten voldoet de zorg nu niet aan 11 van de 15 gecontroleerde normen. Onbestaanbaar dat al zo lang zulke ondermaatse zorg wordt geleverd!”

Met de schriftelijke vragen hopen de liberalen de onderste steen boven te krijgen. Zo willen zij onder meer weten welke signalen het College heeft ontvangen, op welke wijze er is ingegrepen en hoe het College de vinger aan de pols houdt bij het huidige verbetertraject.

Afgelopen maandag 24 oktober viel onder andere in het AD te lezen dat zorgcentrum Huis in de Duinen het komende half jaar onder verscherpt toezicht komt te staan . Er gaat, zo stelt de krant “van alles mis bij het toedienen van medicijnen, dossiers van cliënten en deskundigheid van het personeel.”

De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) heeft er onvoldoende vertrouwen in dat het zorgcentrum de noodzakelijke verbeteringen doorvoert als zij niet nauwlettend door de inspectie in de gaten wordt gehouden. Het verscherpte toezicht is een nieuw dieptepunt voor het Huis in de Duinen, dat al ruim acht jaar onder vuur ligt wegens ondermaatse zorg en gevaarlijke situaties voor patiënten.

In 2008 meldde verontruste ex-medewerkers tientallen voorbeelden van mishandeling, verwaarlozing, onvakkundige zorg en onheuse bejegening van kwetsbare ouderen. Een beeld dat lijkt te worden bevestigd in een artikel van het Haarlems Dagblad van afgelopen augustus. In dat artikel komen de Zandvoortse Jaap en Ria Paap aan het woord over de ‘respectloze’ manier waarop hun dementerende vader werd behandeld in het Huis in de Duinen. In mails die de VVD, maar ook andere partijen en het College, hebben ontvangen komt een vergelijkbaar beeld naar boven.