Verzet windmolens naar IJmuiden Ver

Nu het onderzoeksrapport IJmuiden Ver is uitgebracht moet alles in het werk worden gesteld om windmolenparken dicht bij de kust te voorkomen. Er is immers een goed en betaalbaar alternatief. De fractie van de VVD dient daartoe een motie in tijdens de raadsvergadering van 27 september. De motie wordt raadsbreed ondersteund!

Windenergie op IJmuiden Ver kan veel goedkoper worden gerealiseerd dan tot nu toe werd aangenomen. Dit blijkt uit cijfers en berekeningen van ECN, en op basis van onderzoek door Ardo de Graaf Advies, bijeengebracht door Stichting Vrije Horizon (SVH). Op basis van deze onderzoeksresultaten is er alle reden om aan te nemen dat realisatie van 2100 megawatt (MW) op IJmuiden Ver goedkoper is en een economisch beter alternatief biedt dan plaatsing voor de Hollandse Kust. 

IJmuiden Ver heeft bovendien ruimte voor 6600 megawatt (MW) windenergie. Realisatie van windenergie op deze locatie betekent een enorme stap voorwaarts bij de uitvoering van het Energieakkoord. Concreet gaat het om een surplus van 4500 MW. Dat is goed voor de energievoorziening van ruim vijf miljoen huishoudens. SVH pleit ervoor om de onderzoeken nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming.

De rapporten zijn voor diverse kustgemeenten aanleiding om wederom bij Minister Kamp en de Tweede Kamer te pleiten om de windturbines verder op zee te plaatsen, bij IJmuiden Ver (60 kilometer uit de kust). Tijdens de raadsvergadering van 27 september zal raadsbreed een motie worden ingediend waarin de gemeenteraad zich wederom uitspreekt tegen de komst van windturbineparken in het zicht van onze Hollandse kust.