Parkeerregime Oostbuurt en Koninginnebuurt oneerlijk

De VVD noemt het nu vijf jaar geldende bewonersparkeren in de Oostbuurt en de Koninginnebuurt een ‘oneerlijke situatie’. Het is ons een doorn in het oog dat de bewoners al vijf jaar betalen voor iets wat ze nooit hebben gekregen, nooit is gevraagd wat zij van er van vinden en dat de kosten voor de vergunningen nooit zijn verlaagd.

Reden voor raadslid Martijn Hendriks om hierover vragen te stellen aan het college. Deze drie zaken zijn de bewoners toegezegd. Het is aan het gemeentebestuur die toezeggingen zo snel mogelijk na te komen. Daarom pleit de VVD nu voor een lagere prijs per vergunning en een enquête in de betrokken wijken.

Toen de inwoners van de Oostbuurt en Koninginnebuurt in juli 2011 onder het bewonersparkeren kwamen te vallen, was de planning dat zij binnenkort met hun vergunning in heel Zandvoort zouden kunnen parkeren. Ook zou, n.a.v. schriftelijke vragen van de VVD, onderzocht worden of de kosten van hun vergunning omlaag zou kunnen. Daarnaast zou het parkeerbeleid na twee jaar worden geëvalueerd. Het tegendeel is echter waar: bewoners kunnen slechts in hun eigen wijk parkeren, de kosten zijn nog steeds zo’n 80 euro per jaar, het parkeerbeleid is nooit geëvalueerd en hen is nog steeds niet gevraagd wat zij van het parkeerbeleid vinden.

Als gemeentebestuur en politiek moet je je houden aan beloften die je doet. Als het college in 2012 toezegt te onderzoeken of kosten voor vergunningen omlaag kunnen, mag je als inwoner verwachten dat daar iets mee gebeurt. Als allerlei politieke partijen tijdens de verkiezingscampagne beloven dat er een enquête over het parkeerbeleid komt, mag je als inwoner verwachten dat daar iets mee gebeurt, zeker als die partijen na de verkiezingen Zandvoort gaan besturen!