College voorbarig in streven uitbreiding De School per 2016/2017

In de beantwoording wordt de indruk gewekt dat er met ingang van het nieuwe schooljaar een 2e unit voor De School gerealiseerd kan gaan worden. Zover is het nog lang niet!!! De VVD-fractie heeft hier zojuist contact over gehad met de directie van De School.

De VVD-fractie heeft zojuist contact gehad met de directie van De School naar aanleiding van de beantwoording door het College van de vragen over de huisvesting De School.

In de beantwoording wordt de indruk gewekt dat er met ingang van het nieuwe schooljaar een 2e unit voor De School gerealiseerd kan gaan worden. Zover is het nog lang niet!!!

Door de antwoorden kunnen ouders met kinderen op de wachtlijst ten onrechte het idee hebben, dat hun kinderen per augustus 2016 geplaatst kunnen gaan worden. Hoe graag De School dit ook wil, reƫel is het niet. Mochten de besturen er in gezamenlijkheid uit kunnen komen, zal er nog veel water naar de zee gedragen moeten worden om alles te realiseren. Van inrichting tot een eigen voordeur tot werven en aannemen van leerkrachten, om maar iets te noemen. De mogelijke realisatie en ingebruikname zal helaas langer duren dan wordt gesuggereerd.