Interpellatie statushouders in Spalier

De VVD-fractie wenst een interpellatie te houden over de opvang van statushouders in Het Spalier in de raadsvergadering van 26 januari.

Het College overweegt een groep van 40 tot 80 statushouders tijdelijk te huisvesten op de locatie van Kenter Jeugdhulp (het Spalier) aan de Kostverlorenstraat. Op dit moment wordt onderzocht of de locatie bouw- en installatietechnisch en financieel daadwerkelijk geschikt is. College en Raad kunnen vervolgens een definitief besluit nemen. Een dergelijk besluit moet volgens de VVD zorgvuldig, en op basis van de juiste feiten, worden genomen. Na een besloten overleg tussen Raad en College, het bestuderen van de diverse documenten en een overleg dat de VVD met omwonenden heeft gehad, moet de VVD helaas constateren dat er nog veel onduidelijkheden zijn en dat er diverse verhalen in omloop zijn.

Gezien de onrust die e.e.a. onder omwonenden veroorzaakt en de relatief korte termijn die resteert tussen het raadsbesluit, 23 februari, en de huisvesting van de statushouders op 1 maart, verzoekt de VVD-fractie tijdens de raadsvergadering van 26 januari een interpellatie te mogen houden.


Klik op de bijlage voor het volledige interpellatieverzoek.